โรงพยาบาลนครปฐม
ดาวน์โหลด

หมวดหมู่
FM-ADM-PFR-001 หนังสือแสดงความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล ดาวน์โหลด

งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลด

งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565 ดาวน์โหลด

งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลด

งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลด

งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลด

งบทดลอง เดือนกันยายน 2564 ดาวน์โหลด

กรณีขอประวัติการรักษา เสียชีวิต ช่อง D ดาวน์โหลด

กรณีขอประวัติ ช่อง C ดาวน์โหลด

หนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลด

ใบคำร้อง ดาวน์โหลด

ขอประวัติ กรณีเสียชีวิต ดาวน์โหลด

กรณีขอประวัติยื่นประกัน ดาวน์โหลด

คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลนครปฐม ดาวน์โหลด

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บและจัดส่งข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด