หน้าหลัก - กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลโรงพยาบาลนครปฐม
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวกิจกรรม

หัวหน้าแผนก

นางเกษา นาสวน
หัวหน้าพยาบาล

งานวิจัย / วิชาการ อ่านทั้งหมด

การพัฒนารูปแบบการจัดบริการผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด : เกษา นาสวน, สมปอง ใจกล้า และกันตินันท์ สอดสุข : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล อ่านต่อ

ประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการโค้ชในการพยาบาลผู้บาดเจ็บที่มีภาวะช็อกจากการเสียเลือดที่ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครปฐม : สมคิด เริงขำกลั่น, อรนุช บุญญา และพรทิพย์ จอกกระจาย : งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน อ่านต่อ

นวัตกรรม : Pillow for semi lateral position : ทิวา ศรีสัณ, จิราภรณ์ จาตุรัส และพัตรพิมล ใบบัว : งานห้องฝากครรภ์ อ่านต่อ

ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการ ห้องตรวจศัลยกรรม งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนครปฐม : เสาวนีย์ จันทรรัตน์ : OPD อ่านต่อ

การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร : บังอร ชูชะเอม : Stroke unit อ่านต่อ

ผลของการส่งเสริมการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อป้องกันการเกิดภาวะหลอดเลือดดำส่วนปลายอักเสบ ในผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม; นรินทร์ พิพัฒนวรคุณ พย.ม. อ่านต่อ

แหล่งตีพิมพ์วารสาร อ่านต่อ

แหล่งทุนวิจัย อ่านต่อ

ขั้นตอนการยื่นขอพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลนครปฐม อ่านต่อ

วิธีการทำเอกสารขอให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย อ่านต่อ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept