ขอเชิญชวน ร่วมงานแรลลี่เพื่อการกุศล Family Rally For ICU เส้นทางจากจังหวัดนครปฐมถึงจังหวัดเพชรบูรณ์(นครปฐม-เขาค้อ) ณ โรงแรม IMPERIAL ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท เพชรบูรณ์ วันที่ 4-5 สิงหาคม 2561:: คณะผู้บริหารโรงพยาบาล ::นพ.วีรศักดิ์ ครองลาภเจริญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
นพ.สุธน อิ่มประสิทธิชัย
รองฯด้านประกันสุขภาพ

โทรศัพท์. 0 3425 4150 - 4
โทรสาร. 0 3425 1553