ขอเชิญชวน ร่วมงานแรลลี่เพื่อการกุศล Family Rally For ICU เส้นทางจากจังหวัดนครปฐมถึงจังหวัดเพชรบูรณ์(นครปฐม-เขาค้อ) ณ โรงแรม IMPERIAL ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท เพชรบูรณ์ วันที่ 4-5 สิงหาคม 2561:: คณะผู้บริหารโรงพยาบาล ::นพ.วีรศักดิ์ ครองลาภเจริญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
นพ.สุนัย จันทร์ฉาย
รองฯฝ่ายการแพทย์นพ.ธิติ แสวงธรรม
รองฯฝ่ายการแพทย์นพ.ปฐม วงษ์อุบล
รองฯด้านบริการปฐมภูมินพ.สุธน อิ่มประสิทธิชัย
รองฯด้านประกันสุขภาพนางวัชรินทร์ ตรีทเศนทร์
รองฯฝ่ายบริหารนางรุจิรางค์ วรรณ์ธนาทัศน์
รองฯฝ่ายการพยาบาล

โทรศัพท์. 0 3425 4150 - 4
โทรสาร. 0 3425 1553