ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม
พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์
ผู้อำนวยการ
หมายเลขโทรศัพท์ 034254150-4 ต่อ 1101


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 7 คน
เมื่อวาน 158 คน
เดือนนี้ 2,337 คน
ปีนี้ 23,973 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง/สอบราคา
  1. » ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา Capecitabine 500 mg film-coated tablet จำนวน 36,000 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  2. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างและประปาจำนวน 2 รายการ

  3. » ทดสอบลงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 5 ไฟล์555

  4. » ประกาศราคากลางเช่าระบบการจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์แบบดิจิตอล โดยวิธีตกลงราคา

  5. » ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจ

  6. » ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจแบบปริมาตร (Ventilator)

  7. » ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อวัสดุบริโภค รายการข้าวสารหอมมะลิเก่า ๑๐๐ % จำนวน 85,000 กิโลกรัม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  8. » สอบราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟท์


หน้า :: 1


โทรศัพท์. 0 3425 4150 - 4
โทรสาร. 0 3425 1553