ศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลนครปฐม        มีความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานการดูแลรักษาโรคหัวใจให้อยู่ในระดับสูงสุด พร้อมทั้งมีทีมงานที่มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานเพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ และมีความทุ่มเทในการให้การดูแลรักษาหัวใจที่ดีที่สุด โรงพยาบาลนครปฐมของเรามีความยินดีในการให้บริการการดูแลผู้ป่วยทุกท่าน เรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยทางการแพทย์ เพื่อให้การวินิจฉัยรวดเร็วและถูกต้อง โดยใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ มีความสามารถที่จะให้การรักษาที่มีประสิทธิภาพ และสามารถรักษาโรคหัวใจได้อย่างหลากหลาย
       นอกจากนี้เรายังมีความเข้าใจในครอบครัวของผู้ป่วย หลังจากการรักษาเรามีการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโดยผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด เพื่อลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนในอนาคต

การตรวจหัวใจด้วยเครื่องมือพิเศษ

เป้าหมาย

1. ผู้ป่วยโรคหัวใจเข้าถึงบริการและได้รับการรักษาตามมาตรฐานครบวงจร

2. ผู้ป่วยโรคหัวใจมีพฤติกรรมสุขภาพดี ปัจจัยเสี่ยงลดลง ได้รับการฟื้นฟู ลดอัตราการเป็นซ้ำ

3. กลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรคหัวใจได้รับการคัดกรองและปรับพฤติกรรม


ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด (Cath lab)


บรรยากาศ

  • Post
  • Post
  • Post
  • Post
  • Post
  • Post
  • Post
  • Post
  • Post
ติดต่อสอบถาม
ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลนครปฐม
อาคารทวารวดี ชั้น 1
196 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์. 034-254150-4 ต่อ 6641, 6643
โทรสาร. 034-243404
ศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลนครปฐม