ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดอบรมโครงการ พัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำทีมที่มีสมรรถนะสูง รุ่นที่ 1
สถานการณ์โรค เดือนสค.2566
โรงพยาบาลนครปฐม จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยวิกฤติที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
โรงพยาบาลนครปฐม จัดงาน สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “We care for everyone เราห่วงใยทุกคน
โรงพยาบาลนครปฐม รับการเยี่ยมเพื่อให้คำแนะนำ เรื่องระบบสารสนเทศทางการแพทย์ของโรงพยาบาล จากผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลการแพทย์ กรมการเเพทย์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ให้ส่วนราชการประเมินผลตามแนวทางการประเมินผลฯ การเปิดเผยงบทดลองเดือนสิงหาคม 2566
เปิดตลาดนัดทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์
รับรางวัล ศูนย์ประสานงานการปลูกถ่ายกระจกตา ประจำเขตสุขภาพ ยอดเยี่ยม ในงานวันศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ประจำปี 2566
จัดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการสุขภาพ สาขาโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ให้ส่วนราชการประเมินผลตามแนวทางการประเมินผลฯ การเปิดเผยงบทดลองเดือนกรกฎาคม 2566
เปิดคลินิกเบาหวาน ศูนย์วัดไผ่ล้อม
วันแม่แห่งชาติ
เปิดบริการเจาะเลือดศูนย์วัดไผ่ล้อม
การพัฒนาเครือข่ายแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เขตสุขภาพที่ 5