ข่าวประชาสัมพันธ์ - โรงพยาบาลนครปฐม
ข่าวประชาสัมพันธ์

งดให้และรับของกำนัล
สวัสดีปีใหม่ 2565
มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านจริยธรรมวิจัยในมนุษย์
คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทย
แจ้ง Email กลางเพื่อใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต"
ขอเลื่อนวันฉีดวัคซีนแอสตร้าฯเข็ม2 รพ.นฐ จากนัดเดิม วันเสาร์ที่6พ.ย.64 เปลี่ยนเป็นวันพฤหัสที่ 4 พ.ย.64 เวลา8.00-10.00 น. ที่จุดบริการฉีดเดิม
อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน
23 ตุลาคม วันปิยะมหาราช
ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และประกาศจังหวัด เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้ารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เว็บไชต์เดิมเข้าได้ที่นี่นะครับ
Re Accreditation ครั้งที่ 3 28 ตุลาคม 2564
รับสมัครงาน โรงพยาบาลนครปฐม
การให้วัคซีน​ของรพ.นครปฐม