ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสรุปตรวจราชการกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 5 รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ จังหวัดนครปฐม
การประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2567 ที่ โรงพยาบาลนครปฐม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดงานมหกรรมผู้สูงอายุ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
โรงพยาบาลนครปฐม จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก UCL-PSCM รุ่นที่ 1
โรงพยาบาลนครปฐม ร่วมกิจกรรม "พิธีมอบเสื้อกาวน์ และปฎิญาณตน นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567“
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ให้ส่วนราชการประเมินผลตามแนวทางการประเมินผลฯ การเปิดเผยงบทดลองเดือนพฤษภาคม 2567
โรงพยาบาลนครปฐม ต้อนรับคณะอาจารย์จาก มหาวิทยาลัยลอนดอน ในการประเมินคุณภาพ แพทยศาสตร์ศึกษาโรงพยาบาลนครปฐม
โรงพยาบาลนครปฐม ร่วมกิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์” งานเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
คณะอาจารย์เเพทย์ โรงพยาบาลนครปฐม เข้าร่วมประชุมด้านแพทยศาสตร์ศึกษากับ Universe city of London
โรงพยาบาลนครปฐม จัดการอบรม การพัฒนาความรู้และทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน