ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมนำเสนอแผนกลยุทธ์ กลุ่มสาขาการพยาบาล ศูนย์เชี่ยวชาญ และ service plan วันที่ 18 กรกฎาคม 2565
เปิดตึก ICU neuro non trauma วันที่ 4 กรกฎาคม 65
หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2565 ในรอบที่ 2 (รับจำนวนจำกัดวันละ 30 คน เท่านั้น) การประชุมรูปแบบ Onsite -ปิดรับการลงทะเบียนวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
การสร้างวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม "สุจริต โปร่งใส นครปฐมใสสะอาด"
ตารางการประชุมพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ประจำปี 2565
ประกาศรายชื่อ พรก.เฉพาะกิจ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แจ้งเลื่อนประชุมวิชการระดับโรงพยาบาลศูนย์
มาตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565
เทศบาลนครนครปฐม ร่วมกับ กลุ่มการพยาบาลชุมชน รพ.นครปฐม รณรงค์ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
งดให้และรับของกำนัล
สวัสดีปีใหม่ 2565
มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านจริยธรรมวิจัยในมนุษย์
อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน