ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพาหมอไปหาประชาชน
สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่เตรียมจัดงาน “โครงการพาหมอไปหาประชาชน” 23 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
โรงพยาบาลนครปฐม เจ้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และ พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567
โรงพยาบาลนครปฐม จัดการประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน “การพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล (HAIT)"
โรงพยาบาลนครปฐม จัดการอบรม โครงการพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล และการใช้กระบวนการพยาบาล
ประกาศรับสมัคร แพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2568
โรงพยาบาลนครปฐม ร่วมพิธีถวายความจงรักภักดีแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ประกาศข้อกำหนดจริยธรรม และแนวทางปฏิบัติตนทางจริยธรรมของจังหวัดนครปฐม
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เข้าเยี่ยมตรวจประเมิน หน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับเฉพาะทาง สาขาฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลนครปฐม