ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานการณ์โรค เดือนกพ.2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทุนมนุษย์มืออาชีพสู่การพัฒนาโรงพยาบาลนครปฐมอย่างยั่งยืน การพัฒนาการบริการด้วยใจ (Service Mind)
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ให้ส่วนราชการประเมินผลตามแนวทางการประเมินผลฯ การเปิดเผยงบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2566
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานทำบุญครบรอบ 71 ปี โรงพยาบาลนครปฐม
ขอเชิญ ร่วมงาน วันไตโลก 11 มีนาคม 2565
ศูนย์สุขภาพ ณ.อุทยาน และหน่วยบริการภายนอกโรงพยาบาล เปิดให้บริการ 1 มีนาคม 2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ.. การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยและนวัตกรรม R2R2I (Routine to Research to Innovation)
โรงพยาบาลนครปฐมเปิดให้บริการฉีดวัคซีน ประจำเดือนมีนาคม
ขอเชิญร่วมนมัสการและรับฟังพระธรรมเทศนา
ตารางฉีดวัคซีนเดือนมีนาคม 2566
ตารางออกตรวจแพทย์คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)
โรงพยาบาลนครปฐมเปิดศูนย์อาหารจันทน์หอม Food Court โรงพยาบาลนครปฐม
โรงพยาบาลนครปฐม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกำหนดแนวทางการดูแลรักษา (CPG) ผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุ ของจังหวัดนครปฐม
โรงพยาบาลนครปฐม จัดประชุมการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566
ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลนครปฐมจัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร ถวายสังฆทาน หอผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรม