งานวิจัยและงานวิชาการ กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลนครปฐม

งานวิจัย / วิชาการ

หมวดหมู่
QRcode loadแบบฟอร์มต่างๆที่ใช้ในการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย อ่านต่อ

วิธีการทำเอกสารขอให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบเครื่องมือ อ่านต่อ

ขั้นตอนการขอพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์โรงพยาบาลนครปฐม อ่านต่อ

ติดต่อกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการพยาบาล อ่านต่อ

บันทึกคำชี้แจงของผู้แทน รพ.นครปฐม อ่านต่อ

โรคหลอดเลือดสมอง 20 ก.พ. 2565 อ่านต่อ

เทปการประชุมการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลประจำปี 2564 อ่านต่อ

การเตรียมผลงานวิชาการสำหรับการประเมิน อ่านต่อ

มหกรรมวิชาการแบบออนไลน์ อ่านต่อ

แบบประเมินศักภาพบุคลากร อ่านต่อ

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินผลงาน อ่านต่อ

การบริหารจัดการชั่วโมงการทำงานของพยาบาล อ่านต่อ

การเตรียมผลงานวิชาการสำหรับการประเมิน อ่านต่อ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับเงินประจำตำแหน่ง อ่านต่อ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept