ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลนครปฐม

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มการพยาบาลนับถอยหลังรับการตรวจ "ประเมินคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล" (NQA) โดยกองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 23-25 กรกฏาคม 2567
@ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และประกันสังคมจังหวัดนครปฐม เยี่ยมผู้ประกันตนที่เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลนครปฐม@ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นางพัชรี รัตนอาภรณ์ ประกันสังคมจังหวัดนครปฐม สมาชิกเหล่ากาชาด และเจ้าหน้าที่ประกันสังคม จังหวัดนครปฐม เข้าเยี่ยมผู้ประกันตนที่นอนพักรักษาตัวอยู่ ณ สถานพยาบาล ในโครงการประกันสังคม เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2567 โดยมีนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม พร้อมด้วยคุณเกษา นาสวน รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ให้การต้อนรับ ในการนี้ได้มอบกระเช้าของขวัญให้กับผู้ประกันตนที่เข้ารักษาตัวและใช้สิทธิประกันสังคม ที่โรงพยาบาลนครปฐม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ หอผู้ป่วยประกันสังคม โรงพยาบาลนครปฐม
โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLO) ประเภทโรงพยาบาล ระดับเขตสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2567
รางวัลชมเชย ประเภทเสนอเสนอผลงานAsthma Quality award ประชุม 19thEACC Annual meeting สมาคมโรคหอบหืดอย่างง่ายแห่งประเทศไทย
สภาการพยาบาลขอชื่นชมพยาบาลผู้ทำความดีแก่ พว.ชิษณุพงศ์ สายสิทธิ์ หัวหน้าหอผู้ป่วยราชทัณฑ์ปันสุข กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม ในการทำความดีด้วยหัวใจ ช่วยเหลือผู้อื่นโดยทันที ด้วยจิตอาสา ถือเป็นแบบอย่างของการใช้ความรู้ความสามารถในวิชาชีพพยาบาล ให้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ สร้างความสุขให้สังคม
ขอแสดงความยินดีกับ คุณทิวา ศรีสัญ เนื่องในดอกาสได้รับรางวัล การประกวดผลงานนวัตกรรมในการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2567 จากสมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย) Theme : Best Care for Quality Birth "ดูแลอย่างเลิศ เกิดอย่างคุณภาพ"
กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนครปฐม ขอแสดงความยินดี และร่วมภาคภูมิใจแก่ พว.นรินทร์ พิพัฒนวรคุณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานห้องผู้ป่วยหนักศัลยกรรม เนื่องในโอกาสได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ รางวัลศรีสังวาลย์ "ผลงานดี วิชาการเด่น สมคุณค่าพยาบาลไทย" ครั้งที่ 7 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 เรื่ิอง "ผลการใช้รูปแบบการพยาบาลเพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในผู้ป่วยวิกฤตที่ได้รับการใส่สายสวนหลอดเลือดแดง"
ลอยกระทงประจำปี 2566 กลุ่มการพยาบาล
External Survey 28-29 พ.ย. 2566 เพื่อเตรียมความพร้อม Re Acc 4
พิธีมอบเกียรติบัติเชิดชูบุคคลดีเด่น โรงพยาบาลนครปฐม ประจำเดือนธันวาคม 2566 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการ พัฒนาการอ่านและแปรผลคลื่นไฟฟ้าห้วใจ (EKG) วิทยากร: อาจารย์ ศุภชัย ไตรอุโฆษ ณ ห้องประชุมจตุรภัทร โรงพยาบาลนครปฐม
อบรม การทำวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการพิเศษสำหรับพยาบาล วิทยากร วันที่ 8 ธันวาคม 2566 ( 13.00-16.00) วิทยากร : นางจันทิมา ไตรทาน (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ)
อบรมการพยาบาลและแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว และเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง วิทยากร ; เจ้าหน้าที่ จาก สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ วันที่ 18-19 ธันวาคม 2566 ณ โรงพยาบาลนครปฐม
อบรม เรื่อง การพัฒนาดิจิทัล ด้านการพยาบาล โดย อ. ชัยวุฒิ สีทา วันที่ 8-9 และ 17 มกราคม 2567 (3 รุ่น) ณ โรงพยาบาลนครปฐม
โครงการ นำเสนอผลงานงิชาการเพื่อธำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษ วันที่ 10-11 มกราคม 2567 ณ โรงพยาบาลนครปฐม

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept