โรงพยาบาลนครปฐม
ITA โรงพยาบาลนครปฐม
ITA โรงพยาบาลนครปฐม ปี2564