โรงพยาบาลนครปฐม
ITA กระทรวง
ITA โรงพยาบาลนครปฐม ปี2564