แผนที่-แผนผัง - โรงพยาบาลนครปฐม
แผนที่-แผนผัง

โรงพยาบาลนครปฐม

เลขที่ 196
ถนน เทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์
อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000
แผนผังอาคารโรงพยาบาลนครปฐม