แผนที่-แผนผัง
แผนที่-แผนผัง

โรงพยาบาลนครปฐม

เลขที่ 196
ถนน เทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์
อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000
แผนผังอาคารโรงพยาบาลนครปฐม