หน้าหลัก-โรงพยาบาลนครปฐม
ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทุนมนุษย์มืออาชีพสู่การพัฒนาโรงพยาบาลนครปฐมอย่างยั่งยืน การพัฒนาการบริการด้วยใจ (Service Mind)
สถานการณ์โรค เดือนกพ.2566
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ให้ส่วนราชการประเมินผลตามแนวทางการประเมินผลฯ การเปิดเผยงบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2566
โรงพยาบาลนครปฐมเปิดให้บริการฉีดวัคซีน ประจำเดือนมีนาคม
ภาพกิจกรรม อ่านทั้งหมด

พิธีอัญเชิญพระร่วงโรจนฤทธิ์จำลอง ไปประดิษฐาน ณ กระทรวงสาธารณสุข
จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดโรงพยาบาลนครปฐม ครบรอบ 71 ปี
เปิด“คลินิกผู้สูงอายุโรงพยาบาลนครปฐม”
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการระบบ (Smart Hospital)
จัดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ในคลินิกบำบัดยาเสพติด เรื่อง การลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction)
จัดการอบรมฟื้่นฟูความรู้และฝึกปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย STROKE
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยและนวัตกรรม R2R2I (Routine to Reaearch to Innovation)
เปิดให้บริการ “คลินิกผู้สูงอายุ”
โรงพยาบาลนครปฐม จัดกิจกรรม วันไตโลก ประจำปี 2566
จัดหน่วยบริการ คัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ต้อนรับคณะเยี่ยมประเมินโรงพยาบาลต้นแบบด้าน IPC
โรงพยาบาลนครปฐม จัดพิธีทำบุญตักบาตร และถวายสังมทาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์
ประชุม Morning Brief เพื่อวางแผนการบริหารงาน
โรงพยาบาลนครปฐม ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมการเบิกจ่ายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานหลักประกันสุขภาพ
เปิดโครงการ พัฒนาความรู้ด้านโภชนบำบัด
ข่าวความรู้ อ่านทั้งหมด

ขอเชิญคนไทยทุกสิทธิการรักษาลงทะเบียนหมอพร้อม
โปรแกรมตรวจสุขภาพ ตรวจก่อนแต่งงาน/มีบุตร
โรคร้าย ไข้เลือดออก
ยกย่องคนจนผู้ยิ่งใหญ่! หนุ่มวัย24ปีเสียชีวิต บริจาคอวัยวะมอบ15ชีวิตใหม่
วันเบาหวานโลก
ยำส้มโอ
แกงเผ็ดลูกชิ้นปลากราย
7 ขั้นตอนเตรียมตัว ก่อนได้รับยา ระงับความรู้สึก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อ่านทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พ.ย. 2566 09:46 น.
อ่านต่อ

ประกาศราคากลางประกวดรคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูงชนิดสีระดับสูง ๕ หัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 มี.ค. 2566 13:52 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อSet coronary bypass ๑๒ ชิ้น จำนวน ๑ set ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 มี.ค. 2566 13:37 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 มี.ค. 2566 13:24 น.
อ่านต่อ

ประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล จำนวน ๑ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 มี.ค. 2566 13:05 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 มี.ค. 2566 10:25 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ครุภัณฑ์การแพทย์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มี.ค. 2566 12:56 น.
อ่านต่อ

ข้อมูลสัญญาซื้อขาย เลขที่ นฐ ๐๐๓๓/๗๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖
21 มี.ค. 2566 09:39 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดข้อเข่าเทียมแบบรัศมีเดียว (Single Radius System) ชนิดที่สามารถงอเข่าได้มากกว่าหรือเท่ากับ ๑๔๐ องศา จำนวน ๗๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 มี.ค. 2566 15:45 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องปั๊มลม จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
20 มี.ค. 2566 15:44 น.
อ่านต่อ

ข่าวรับสมัครบุคลากร อ่านทั้งหมด

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 4 / 2566
20 มี.ค. 2566 14:59 น.
อ่านต่อ

ประกาศรับสมัคร พกส. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
17 มี.ค. 2566 09:12 น.
อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
22 ก.พ. 2566 10:19 น.
อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
9 ม.ค. 2566 13:11 น.
อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
6 ม.ค. 2566 10:00 น.
อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
18 พ.ย. 2565 10:43 น.
อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์
31 ต.ค. 2565 08:54 น.
อ่านต่อ

ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รายวัน
17 ส.ค. 2565 13:11 น.
อ่านต่อ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
19 ก.ค. 2565 13:19 น.
อ่านต่อ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
19 ก.ค. 2565 13:19 น.
อ่านต่อ