หน้าหลัก - โรงพยาบาลนครปฐม
ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด

คิวฉีดวัคซีน ศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564
คิวฉีดวัคซีน 2 3 4 สิงหาคม 2564 เฉพาะผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี
คิวฉีดวัคซีน
คิวฉีดวัคซีน 6 สิงหาคม 2564
การให้วัคซีน​ของรพ.นครปฐม
ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน เพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
รับสมัครงาน โรงพยาบาลนครปฐม
เว็บไชต์เดิมเข้าได้ที่นี่นะครับ
การพัฒนาการผ่าตัดข้อเข่าเทียมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์นำร่อง โรงพยาบาลนครปฐม
ศูนย์ตรวจสุขภาพครบวงจร
ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และประกาศจังหวัด เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้ารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
ข่าวความรู้ อ่านทั้งหมด

Social Distancing การเพิ่มระยะห่างทางสังคม กับ 8 วิธีหนี COVID-19
ผู้สูงอายุ เสี่ยงที่สุดควรดูแลอย่างไร ?
ส่วนไหนที่ล้างมือไม่สะอาด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อ่านทั้งหมด

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อมติดตามความดันโลหิตแดงและระดับออกซิเจนในเลือดแดง จำนวน ๔ เครื่อง
24 ก.พ. 2564 13:43 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ซื้อวัสดุการแพทย์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ก.พ. 2564 13:49 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด ๑ สาย จำนวน ๙๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ก.พ. 2564 14:19 น.
อ่านต่อ

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒๐ รายการ ตามโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ก.พ. 2564 17:07 น.
อ่านต่อ

ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงทาสีอาคารรพ.สต.หนองดินแดงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.พ. 2564 04:27 น.
อ่านต่อ

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ตัดและห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารด้วยไฟฟ้าและก๊าซอากอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ก.พ. 2564 08:58 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน,วัสดุงานบ้าน-งานครัว,วัสดุเชื้อเพลิง,วัสดุบริโภค,วัสดุเครื่องแต่งกาย,อาหารทางสายยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.พ. 2564 09:06 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.พ. 2564 09:08 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ก.พ. 2564 10:02 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด จำนวน ๖๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ก.พ. 2564 10:25 น.
อ่านต่อ

ข่าวรับสมัครบุคลากร อ่านทั้งหมด

1.ประกาศรับสมัคร ครั้งที่ 11.2564
30 มิ.ย. 2564 15:38 น.
อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป
23 พ.ย. 2563 11:56 น.
อ่านต่อ

รับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
27 ต.ค. 2563 11:58 น.
อ่านต่อ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 17/2563
17 ต.ค. 2563 11:59 น.
อ่านต่อ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 16/2563
17 ต.ค. 2563 12:01 น.
อ่านต่อ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 13/2563
14 ส.ค. 2563 12:01 น.
อ่านต่อ

ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ครั้งที่ 11/2563
17 ก.ค. 2563 12:02 น.
อ่านต่อ

ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
12 มิ.ย. 2563 12:03 น.
อ่านต่อ

ผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
11 มิ.ย. 2563 12:04 น.
อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
27 พ.ค. 2563 12:04 น.
อ่านต่อ