หน้าหลัก - โรงพยาบาลนครปฐม
ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด

Re Accreditation ครั้งที่ 3 28 ตุลาคม 2564
การให้วัคซีน​ของรพ.นครปฐม
ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน เพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
รับสมัครงาน โรงพยาบาลนครปฐม
เว็บไชต์เดิมเข้าได้ที่นี่นะครับ
การพัฒนาการผ่าตัดข้อเข่าเทียมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์นำร่อง โรงพยาบาลนครปฐม
ศูนย์ตรวจสุขภาพครบวงจร
23 ตุลาคม วันปิยะมหาราช
ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และประกาศจังหวัด เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้ารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
ข่าวความรู้ อ่านทั้งหมด

Social Distancing การเพิ่มระยะห่างทางสังคม กับ 8 วิธีหนี COVID-19
ผู้สูงอายุ เสี่ยงที่สุดควรดูแลอย่างไร ?
ส่วนไหนที่ล้างมือไม่สะอาด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อ่านทั้งหมด

ข้อมูลสัญญาซื้อขาย เลขที่ นฐ 0032/28/2564 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564
23 ต.ค. 2564 08:50 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สทางการแพทย์ จ้างตรวจ LABนอก ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ต.ค. 2564 13:54 น.
อ่านต่อ

ข้อมูลสัญญาซื้อขาย เลขที่ นฐ 0032/27/2565 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564
20 ต.ค. 2564 08:49 น.
อ่านต่อ

ข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เลขที่ นฐ 0032/26/2565 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564
20 ต.ค. 2564 08:47 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางธนาคารเลือด ด้วยวิธี Column agglutination จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ต.ค. 2564 11:35 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ไหมเย็บเส้นเลือด (PROLENE 7/0) จำนวน 17 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ต.ค. 2564 11:01 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ แก๊สทางการแพทย์ จ้างตรวจ LABนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ต.ค. 2564 09:30 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องศูนย์กลางการรักษาทางไกลและเครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาล เพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล โรงพยาบาลนครปฐมตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
18 ต.ค. 2564 13:49 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดพื้นฐานที่จำเป็น โรงพยาบาลนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ๑ เครื่อง
18 ต.ค. 2564 13:05 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สทางการแพทย์ จ้างตรวจ LABนอก ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ต.ค. 2564 09:53 น.
อ่านต่อ

ข่าวรับสมัครบุคลากร อ่านทั้งหมด

ประกาศรับสมัครงาน ครั้งที่ 15/2564
20 ต.ค. 2564 09:21 น.
อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครงาน ครั้งที่ 14/2564
20 ต.ค. 2564 09:21 น.
อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป
23 พ.ย. 2563 09:22 น.
อ่านต่อ

รับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
27 ต.ค. 2563 11:58 น.
อ่านต่อ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 16/2563
17 ต.ค. 2563 12:01 น.
อ่านต่อ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 17/2563
17 ต.ค. 2563 11:59 น.
อ่านต่อ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 13/2563
14 ส.ค. 2563 12:01 น.
อ่านต่อ

ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ครั้งที่ 11/2563
17 ก.ค. 2563 12:02 น.
อ่านต่อ

ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
12 มิ.ย. 2563 12:03 น.
อ่านต่อ

ผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
11 มิ.ย. 2563 12:04 น.
อ่านต่อ