หน้าหลัก - โรงพยาบาลนครปฐม
ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด

สวัสดีปีใหม่ 2565
งดให้และรับของกำนัล
มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านจริยธรรมวิจัยในมนุษย์
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต"
ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทย
แจ้ง Email กลางเพื่อใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ขอเลื่อนวันฉีดวัคซีนแอสตร้าฯเข็ม2 รพ.นฐ จากนัดเดิม วันเสาร์ที่6พ.ย.64 เปลี่ยนเป็นวันพฤหัสที่ 4 พ.ย.64 เวลา8.00-10.00 น. ที่จุดบริการฉีดเดิม
Re Accreditation ครั้งที่ 3 28 ตุลาคม 2564
23 ตุลาคม วันปิยะมหาราช
การให้วัคซีน​ของรพ.นครปฐม
ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน เพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
รับสมัครงาน โรงพยาบาลนครปฐม
เว็บไชต์เดิมเข้าได้ที่นี่นะครับ
การพัฒนาการผ่าตัดข้อเข่าเทียมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์นำร่อง โรงพยาบาลนครปฐม
ศูนย์ตรวจสุขภาพครบวงจร
คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน
ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และประกาศจังหวัด เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้ารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์                                ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม 
ข่าวความรู้ อ่านทั้งหมด

Social Distancing การเพิ่มระยะห่างทางสังคม กับ 8 วิธีหนี COVID-19
ผู้สูงอายุ เสี่ยงที่สุดควรดูแลอย่างไร ?
ส่วนไหนที่ล้างมือไม่สะอาด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อ่านทั้งหมด

ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อ Human Papilloma Virus DNA สำหรับคัดกรองมะเร็งปากมดลูก พร้อมอุปกรณ์เก็บสิ่งส่งตรวจ จำนวน ๑๒,๐๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 ธ.ค. 2565 14:44 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
24 ธ.ค. 2565 09:43 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Manidipine hydrochloride 20 mg tablet ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
24 ธ.ค. 2565 09:20 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน-งานครัว,ครุภัณฑ์โรงงาน,ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่,ครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 2565 15:05 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พ.ย. 2565 11:19 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อยา Valproate sodium 500 mg prolonged-release tablet จำนวน 450,000 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 ม.ค. 2565 14:21 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจ LABนอก ซื้อวัสดุการแพทย์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ วัสดุเครื่องมือแพทย์ วัสดุทันตกรรม แก๊สทางการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ม.ค. 2565 09:47 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างและประปา,วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ม.ค. 2565 14:22 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ น้ำยาตรวจ Microalbumin จำนวน 7,400 Test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ม.ค. 2565 14:34 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ผ้าคลุมผ่าตัด จำนวน 300 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ม.ค. 2565 14:31 น.
อ่านต่อ

ข่าวรับสมัครบุคลากร อ่านทั้งหมด

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวนักเทคนิคการแพทย์
30 พ.ย. 2564 09:20 น.
อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครงาน ครั้งที่ 15/2564
20 ต.ค. 2564 09:21 น.
อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครงาน ครั้งที่ 14/2564
20 ต.ค. 2564 09:21 น.
อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป
23 พ.ย. 2563 09:22 น.
อ่านต่อ

รับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
27 ต.ค. 2563 11:58 น.
อ่านต่อ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 16/2563
17 ต.ค. 2563 12:01 น.
อ่านต่อ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 17/2563
17 ต.ค. 2563 11:59 น.
อ่านต่อ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 13/2563
14 ส.ค. 2563 12:01 น.
อ่านต่อ

ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ครั้งที่ 11/2563
17 ก.ค. 2563 12:02 น.
อ่านต่อ

ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
12 มิ.ย. 2563 12:03 น.
อ่านต่อ