หน้าหลัก-โรงพยาบาลนครปฐม
ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด

สถานการณ์โรค เดือนสค.2566
จัดอบรมโครงการ พัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำทีมที่มีสมรรถนะสูง รุ่นที่ 1
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ให้ส่วนราชการประเมินผลตามแนวทางการประเมินผลฯ การเปิดเผยงบทดลองเดือนสิงหาคม 2566
โรงพยาบาลนครปฐม จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยวิกฤติที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
โรงพยาบาลนครปฐม รับการเยี่ยมเพื่อให้คำแนะนำ เรื่องระบบสารสนเทศทางการแพทย์ของโรงพยาบาล จากผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลการแพทย์ กรมการเเพทย์
โรงพยาบาลนครปฐม จัดงาน สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “We care for everyone เราห่วงใยทุกคน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ภาพกิจกรรม อ่านทั้งหมด

โรงพยาบาลนครปฐม จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยวิกฤติที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
โรงพยาบาลนครปฐม จัดอบรมมาตรฐานการเผชิญเหตุ อัคคีภัย ให้กับบุคลากรประจำปี 2566
โรงพยาบาลนครปฐม ต้อนรับคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขต 5 ราชบุรี
การอบรมพยาบาลเพื่อการบริหารหอผู้ป่วย รุ่นที่ 13 จาก สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
จัดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาล และช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาเป็นอาสาฉุกเฉินทางการแพทย์ (อฉพ.) รุ่นที่ 2/2566
ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โรงพยาบาลนครปฐม ร่วมกิจกรรม 80 แสนซีซี 80 ปี ธนาคารกรุงเทพ
การอบรม หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข(นบส.ส)
ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และแผนพัฒนาของโรงพยาบาลดอนตูม
นายกองตรี เอกพันธุ์ คุปตวัช อดีตนายกเทศมนตรีนครนครปฐม พร้อมด้วยนางฉอ้อน คุปตวัช ผู้บริหารเครืออรพรรณ บริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท
อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครปฐม
โครงการ พัฒนาเครือข่ายบริการอาชีวอนามัย ปี 2566
โรงพยาบาลนครปฐม รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬายูโดรายการ Thailand International Championships 2023
ดร.นายเเพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ มอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข
ได้รับเกียรติ จาก ผศ.นพ.สุพจน์ ศรีมหาโชตะ อาจารย์ นายแพทย์วรฤทธิ์ เลิศสุวรรณเสรี จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
จัดงานมหกรรมคุณภาพ เขตสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2566
เปิดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพระประโทณเจดีย์
ถวายภัตตาหารเพล วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
พิธีทำบุญสมโภชพระพุทธรูปสำคัญ ประจำจังหวัด 77 จังหวัด
กัน จอมพลัง คุณจุ๊บจิ๊บ เชิญยิ้ม มอบโลงศพ จำนวน 109 โลง จากมูลนิธิไตรสรณะพุทธสมาคม (เม่งหุย) ชลบุรี
ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณแม่เปมิกา พิมพา มารดาของนายยศสรัล พิมพา สาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม
จัดกิจกรรมรณรงค์ ส้วมสาธารณะสะอาดทั่วไทย ไม่เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค ในเทศกาลสงกรานต์
เปิดกิจกรรมรณรงค์ สงกรานต์เดินทางปลอดภัย ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
จัดการประชุมลงพื้นที่ส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลก้าวสู่มาตรฐานสากล
ขอขอบคุณ คุณอุทัย คุณอัจฉรา ชุณหนิรันฤทธิ์ บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนครปฐม จัดการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรม และการบำบัด ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2566
จัดการอบรมฟื้่นฟูความรู้และฝึกปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย STROKE
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยและนวัตกรรม R2R2I (Routine to Reaearch to Innovation)
เปิดให้บริการ “คลินิกผู้สูงอายุ”
โรงพยาบาลนครปฐม จัดกิจกรรม วันไตโลก ประจำปี 2566
จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดโรงพยาบาลนครปฐม ครบรอบ 71 ปี
เปิด“คลินิกผู้สูงอายุโรงพยาบาลนครปฐม”
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการระบบ (Smart Hospital)
จัดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ในคลินิกบำบัดยาเสพติด เรื่อง การลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction)
พิธีอัญเชิญพระร่วงโรจนฤทธิ์จำลอง ไปประดิษฐาน ณ กระทรวงสาธารณสุข
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทุนมนุษย์มืออาชีพ สู่การพัฒนาโรงพยาบาลนครปฐมอย่างยั่งยืน การพัฒนาการบริการด้วยใจ (Service Mind)
โครงการคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จัดหน่วยบริการ คัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ต้อนรับคณะเยี่ยมประเมินโรงพยาบาลต้นแบบด้าน IPC
โรงพยาบาลนครปฐม จัดพิธีทำบุญตักบาตร และถวายสังมทาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์
ประชุม Morning Brief เพื่อวางแผนการบริหารงาน
เปิดโครงการ พัฒนาความรู้ด้านโภชนบำบัด
โรงพยาบาลนครปฐม ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมการเบิกจ่ายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานหลักประกันสุขภาพ
ข่าวความรู้ อ่านทั้งหมด

ยาใหม่ ฉบับที่ 3
ยาใหม่ ฉบับที่ 2
วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าและวัคซีนโรคบาดทะยัก
Pneumococcal Vaccine
พิษไซยาไนด์ และยาต้านพิษ
ยาใหม่ ฉบับที่ 1
Pharm News 3 เภสัชกรเล่าข่าวภาค 3
ขอเชิญคนไทยทุกสิทธิการรักษาลงทะเบียนหมอพร้อม
Pharm News 1 เภสัชกรเล่าข่าว ภาค 1
Pharm News 2 เภสัชกรเล่าข่าว ภาค 2
ยกย่องคนจนผู้ยิ่งใหญ่! หนุ่มวัย24ปีเสียชีวิต บริจาคอวัยวะมอบ15ชีวิตใหม่
ยำส้มโอ
แกงเผ็ดลูกชิ้นปลากราย
โรคร้าย ไข้เลือดออก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อ่านทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.ย. 2566 09:39 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ย. 2566 11:15 น.
อ่านต่อ

ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ก.ย. 2566 08:59 น.
อ่านต่อ

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพของโรงพยาบาลนครปฐม
22 ก.ย. 2566 16:21 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1,217 เครื่อง ของโรงพยาบาลนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ก.ย. 2566 15:43 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน,ครุภัณฑ์งานบ้าน-งานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2566 16:22 น.
อ่านต่อ

ข้อมุลสัญญาซื้อขาย เลขท่ี่ นฐ 0033/222/2566 ลงวันที่ 19 กันยายน 2566
21 ก.ย. 2566 13:26 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2566 11:19 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม จ้างซ่อมการแพทย์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา ครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2566 11:05 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว,วัสดุคอมพิวเตอร์, และค่าจ้างแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2566 14:42 น.
อ่านต่อ

ข่าวรับสมัครบุคลากร อ่านทั้งหมด

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งวิศวกรโยธา
11 ก.ย. 2566 08:34 น.
อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
6 ก.ย. 2566 16:45 น.
อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวิศวกรโยธา
10 ส.ค. 2566 14:19 น.
อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
8 ส.ค. 2566 10:16 น.
อ่านต่อ

รับสมัครงานพนักงานราชการวิศวกรโยธา
17 ก.ค. 2566 10:00 น.
อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างรายวัน ครั้งที่ 10/2566
17 ก.ค. 2566 08:52 น.
อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุช ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
12 ก.ค. 2566 11:10 น.
อ่านต่อ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รายวันครั้งที่ 7/2566
26 พ.ค. 2566 10:32 น.
อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครผู้ช่วยพยาบาล
17 พ.ค. 2566 10:35 น.
อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
7 เม.ษ. 2566 16:31 น.
อ่านต่อ