โรงพยาบาลนครปฐม
ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลนครปฐม จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยวิกฤติที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
13 ก.ย. 2566 10:10 น.
 
วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม มอบหมายให้ แพทย์หญิงอุษณีย์ พูลวิวัฒน์ชัยการ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยวิกฤติที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด โดยคุณเกษา นาสวน รองผู้อำนวยการกลุ่มการพยาบาล กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับปรุงกระบวนการรักษาพยาบาล เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษา สามารถประเมิน เฝ้าระวัง และป้องกันอันตรายจากภาวะแทรกซ้อนได้ตามมาตรฐานการพยาบาลเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย มีผู้เข้าอบรมจำนวน 400 คน ประกอบด้วยแพทย์และพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลในเครือข่ายจังหวัดนครปฐม โดยจัดอบรม 2 รุ่น ในวันที่ 12 และ 18 กันยายน 2566 ในรูปแบบ on-site วันละ 100 คน และ online วันละ 100 คน ณ ห้องประชุมจตุภัทร อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม