โรงพยาบาลนครปฐม
ภาพกิจกรรม

ได้รับเกียรติ จาก ผศ.นพ.สุพจน์ ศรีมหาโชตะ อาจารย์ นายแพทย์วรฤทธิ์ เลิศสุวรรณเสรี จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
04 ก.ย. 2566 08:46 น.
ศูนย์โรคหัวใจและทีมแพทย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลนครปฐม ได้รับเกียรติ จาก ผศ.นพ.สุพจน์ ศรีมหาโชตะ อาจารย์ นายแพทย์วรฤทธิ์ เลิศสุวรรณเสรี จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ ทีมแพทย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลนครปฐม ทำการรักษาผู้ป่วยผนังกั้นห้องหัวใจรั่ว และโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ด้วยการใช้อุปกรณ์พิเศษปิดผนังหัวใจรั่ว ผ่านสายสวนหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัด ส่งผลให้ผู้ป่วยไม่ต้องเข้ารับการผ่าตัดหัวใจ ระยะเวลาพักฟื้นสั้น และไม่ต้องส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลนอกเขตสุขภาพที่ 5
ทั้งนี้ ศูนย์โรคหัวใจ ทีมแพทย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลนครปฐม ขอขอบพระคุณอาจารย์ ที่ช่วยให้คำแนะนำ และแบ่งปันประสบการณ์ เพื่อใช้ต่อยอดในการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลนครปฐม ให้เป็นศูนย์รักษาและรับส่งต่อผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ของเขตสุขภาพที่ 5