โรงพยาบาลนครปฐม
ภาพกิจกรรม

ดร.นายเเพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ มอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข
04 ก.ย. 2566 08:45 น.
ดร.นายเเพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ มอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข : Mini M.M. รุ่นที่ 36 สัญจร เขตสุขภาพที่ 5 ณ โรงพยาบาลนครปฐม
วันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ร่วมกับ เขตสุขภาพที่ 5 จัดประชุมนำเสนอผลงานโครงการกลุ่ม ในการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) Mini Master of Management in Health : Mini M.M. รุ่นที่ 36 สัญจร คณะผู้วิพากษ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย แพทย์หญิงปาจรีย์ อารีย์รบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม และ รศ.ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้นเป็นพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จหลักสูตรการอบรมฯ โดยมี คุณจารุภา ขอเสงี่ยม ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมพิธี และได้รับเกียรติจาก ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร ณ ห้องประชุมจตุภัทร ชั้น 4 โรงพยาบาลนครปฐม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความรู้สึกทั้งหมด
Narirat Thanathapbawonkun และ คนอื่นๆ อีก 14 คน