โรงพยาบาลนครปฐม
ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลนครปฐม รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬายูโดรายการ Thailand International Championships 2023
04 ก.ย. 2566 08:43 น.
โรงพยาบาลนครปฐม รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬายูโดรายการ Thailand International Championships 2023 ที่ อุทยานชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม วันที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม พร้อมด้วย คุณเกษา นาสวน รองผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหารเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ และร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬายูโดรายการ Thailand International Championships 2023 โดยนายหัสบดินทร์ โรจนชีวะ นายกสมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
จัดโดย สมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการแข่งขันในระดับนานาชาติให้กับนักกีฬายูโด พร้อมกันนี้โรงพยาบาลนครปฐม ได้สนับสนุน ทีมแพทย์ พยาบาล ประจำสนามแข่งขัน และรถฉุกเฉิน ตลอดการแข่งขัน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2566 ณ อาคารปฐมสัมมาคาร อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม