โรงพยาบาลนครปฐม
ภาพกิจกรรม

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครปฐม
12 มิ.ย. 2566 10:51 น.
โรงพยาบาลนครปฐม จัดโครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครปฐม และบุคลากรในเครือข่ายจังหวัดนครปฐม ในการดูแลผู้ป่วยทางด้านศัลยกรรม
วันที่ 9 มิถุนายน 2566 นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม มอบหมายให้ นายแพทย์วีระเดช เฉลิมพลประภา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครปฐม และบุคลากรในเครือข่ายจังหวัดนครปฐม ในการดูแลผู้ป่วยทางด้านศัลยกรรม และ แพทย์หญิงอัญชลี วงษ์พานิช หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความสามารถในเรื่อง การประเมิน การวินิจฉัย การดูแลรักษาพยาบาล การส่งต่ออย่างทันท่วงที และให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ และปลอดภัย ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครปฐม และในเครือข่าย จังหวัดนครปฐม จำนวน 120 คน ณ ห้องประชุมจตุภัทร ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม