โรงพยาบาลนครปฐม
ภาพกิจกรรม

ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และแผนพัฒนาของโรงพยาบาลดอนตูม
26 พ.ค. 2566 10:57 น.
วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายเเพทย์วิโรจน์ รัตนอมรสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม นายเเพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม พร้อมคณะติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และแผนพัฒนาของโรงพยาบาลดอนตูม และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนตูม ตามนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข และเขตสุขภาพที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายแพทย์มนะชัย อิงสุรารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนตูม และ นายสายันต์ มั่นใจจริง สาธารณสุขอำเภอดอนตูม นำเสนอการบริหารจัดการและผลการดำเนินงาน ณ โรงพยาบาลดอนตูม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม