โรงพยาบาลนครปฐม
ภาพกิจกรรม

ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
22 พ.ค. 2566 09:12 น.
วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม พร้อมด้วย คุณเกษา นาสวน รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พร้อมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏนครปฐม อาจารย์ธารารัตน์ ส่งสิทธิกุล พร้อมด้วยคณธอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน เข้าร่วมประชุมเพื่อประสานงานการฝึกปฏิบัติทางการแพทย์ ณ ห้องประชุมตติยภูมิ ชั้น 5 โรงพยาบาลนครปฐม