โรงพยาบาลนครปฐม
ภาพกิจกรรม

จัดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาล และช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาเป็นอาสาฉุกเฉินทางการแพทย์ (อฉพ.) รุ่นที่ 2/2566
22 พ.ค. 2566 09:09 น.
 
วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ร่วมกับโรงพยาบาลนครปฐม จัดการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาล และช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาเป็นอาสาฉุกเฉินทางการแพทย์ (อฉพ.) รุ่นที่ 2/2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายกองเอก พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม นายแพทย์วิโรจน์ รัตนอมรสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม ให้การต้อนรับ ผู้เข้ารับการอบรม พร้อมด้วย คุณเกษา นาสวน รองผู้อำนวยการกลุ่มการพยาบาล
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ให้ครอบคลุมพื้นที่ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินจากโรงพยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครจากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมสายนที โรงแรมริเวอร์ จังหวัดนครปฐม