โรงพยาบาลนครปฐม
ภาพกิจกรรม

การอบรมพยาบาลเพื่อการบริหารหอผู้ป่วย รุ่นที่ 13 จาก สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
12 พ.ค. 2566 13:39 น.
วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม ให้การต้อนรับ รองศาตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย คณะผู้เข้าอบรมพยาบาลเพื่อการบริหารหอผู้ป่วย รุ่นที่ 13 จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เข้าศึกษาดูงาน กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลนครปฐม โดยมี คุณเกษา นาสวน รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นำเสนอภารกิจขององค์กรพยาบาลสู่การเป็นเลิศ พร้อมทั้งลงพื้นที่ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้เรียนรู้แนวคิดซึ่งเป็นพลัง แห่งการพัฒนา ที่ช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงแก่องค์กร ณ ห้องประชุมกาสะลอง โรงพยาบาลนครปฐม
อัลบั้มภาพ