โรงพยาบาลนครปฐม
ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลนครปฐม ต้อนรับคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขต 5 ราชบุรี
12 พ.ค. 2566 13:33 น.
วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม ให้การต้อนรับ นายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข เขต 5 ราชบุรี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี เข้าตรวจเยี่ยม ระบบบริการ และประเมินคุณภาพ มาตรฐานการให้บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง บริการตติยภูมิที่สำคัญ รวมถึงระบบการรับเรื่องร้องเรียน และการพัฒนาคุณภาพบริการในโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมจตุภัทร ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม
อัลบั้มภาพ