โรงพยาบาลนครปฐม
ภาพกิจกรรม

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนครปฐม จัดการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรม และการบำบัด ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2566
20 เม.ษ. 2566 10:54 น.
โรงพยาบาลนครปฐม จัดการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด ครั้งที่ 2/2566
วันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนครปฐม จัดการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรม และการบำบัด ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 โดยได้รับเกียรติจากนายเเพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย แพทย์หญิงอุษณีย์ พูลวิวัฒน์ชัยการ รองผู้อำนวยการ นายแพทย์โชคชัย วงศ์บุบผา รองผู้อำนวยการ คุณอรอนงค์ เหล่าตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด เพื่อติดตามความก้าวหน้าของคณะทำงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมทั้งนำเสนอผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้าของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด ณ ห้องประชุมเบญจรัตน์ อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม
อัลบั้มภาพ