โรงพยาบาลนครปฐม
ภาพกิจกรรม

ขอขอบคุณ คุณอุทัย คุณอัจฉรา ชุณหนิรันฤทธิ์ บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
20 เม.ษ. 2566 10:51 น.
วันที่ 18 เมษายน 2566 โรงพยาบาลนครปฐม ขอขอบคุณ คุณอุทัย คุณอัจฉรา ชุณหนิรันฤทธิ์ บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลนครปฐม โดยนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม มอบหมายให้ นายแพทย์วีระเดช เฉลิมพลประภา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลนครปฐม