โรงพยาบาลนครปฐม
ภาพกิจกรรม

จัดการประชุมลงพื้นที่ส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลก้าวสู่มาตรฐานสากล
20 เม.ษ. 2566 10:47 น.

วันที่ 19 เมษายน 2566 โรงพยาบาลนครปฐม จัดการประชุมลงพื้นที่ส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลก้าวสู่มาตรฐานสากล โดยนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม กล่าวต้อนรับ คุณศศิจริญญา อำม์พรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 พร้อมคณะ โดยมี นายแพทย์วีระเดช เฉลิมพลประภา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คุณเกษา นาสวน รองผู้อำนวยการกลุ่มการพยาบาล คุณอภิญญา วิจิตรเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุม มีการนำเสนอข้อมูลทั่วไป และภาพรวมของการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ และลงพื้นที่ ของสถานพยาบาล จำนวน 9 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านบริการสุขภาพ ด้านอาคารสถานที่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย ด้านเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ ณ ห้องประชุมเบญจรัตน์ ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม

อัลบั้มภาพ