โรงพยาบาลนครปฐม
ภาพกิจกรรม

เปิดกิจกรรมรณรงค์ สงกรานต์เดินทางปลอดภัย ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
12 เม.ษ. 2566 08:24 น.
โรงพยาบาลนครปฐม จัดกิจกรรมรณรงค์ สงกรานต์เดินทางปลอดภัย ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ สงกรานต์เดินทางปลอดภัย ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดย คุณอภิญญา วิจิตรเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายแพทย์วีระเดช เฉลิมพลประภา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คุณเกษา นาสวน รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล คุณอรอนงค์ เหล่าตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนครปฐม ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนน “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในการขับขี่ปลอดภัย รักษาวินัยจราจร ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ บริเวณลานกิจกรรมคุณธรรม โรงพยาบาลนครปฐม
อัลบั้มภาพ