โรงพยาบาลนครปฐม
ภาพกิจกรรม

จัดกิจกรรมรณรงค์ ส้วมสาธารณะสะอาดทั่วไทย ไม่เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค ในเทศกาลสงกรานต์
11 เม.ษ. 2566 20:21 น.

โรงพยาบาลนครปฐม จัดกิจกรรมรณรงค์ ส้วมสาธารณะสะอาดทั่วไทย ไม่เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค ในเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น นายแพทย์

        สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์  ส้วมสาธารณะสะอาดทั่วไทย ไม่เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค โดย คุณอภิญญา วิจิตรเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายแพทย์วีระเดช เฉลิมพลประภา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คุณเกษา นาสวน รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล คุณอรอนงค์ เหล่าตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนครปฐม ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด
ส้วมสาธารณะในโรงพยาบาลนครปฐม  วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาส้วมสาธารณะให้สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ตามมาตรฐาน HAS สร้างความตระหนักแก่
ผู้มารับบริการในการใช้
ห้องส้วมสาธารณะ
อย่างถูกต้องปลอดภัย สามารถป้องกันตนเอง
และลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโรคได้อย่างถูกต้อง ณ บริเวณลานกิจกรรมคุณธรรม โรงพยาบาลนครปฐม

อัลบั้มภาพ