โรงพยาบาลนครปฐม
ภาพกิจกรรม

พิธีทำบุญสมโภชพระพุทธรูปสำคัญ ประจำจังหวัด 77 จังหวัด
10 เม.ษ. 2566 14:41 น.
พิธีทำบุญสมโภชพระพุทธรูปสำคัญ ประจำจังหวัด 77 จังหวัด และกิจกรรมรดน้ำดำหัว เทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2566 ณ กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 7 เมษายน 2566 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ในพิธีทำบุญสมโภชพระพุทธรูปสำคัญ ประจำจังหวัด 77 จังหวัด และกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยมี นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม พร้อมด้วย คุณอภิญญา วิจิตรเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร คุณเกษา นาสวน รองผู้อำนวยการกลุ่มการพยาบาล คุณอรอนงค์ เหล่าตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนครปฐม ร่วมพิธีทำบุญสมโภชพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด 77 จังหวัด พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และตักบาตรพระสงฆ์ 77 รูป พิธีเปิดห้องพระประจำกระทรวงสาธารณสุข พิธีสรงน้ำพระพุทธนิรามัย พระพุทธแสนสุขพุทธปัญญา และรดน้ำขอพรผู้อาวุโสกระทรวงสาธารณสุข ณ บริเวณลานพระอนุเสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และบริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
อัลบั้มภาพ