โรงพยาบาลนครปฐม
ภาพกิจกรรม

ถวายภัตตาหารเพล วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
03 เม.ษ. 2566 08:11 น.
โรงพยาบาลนครปฐมร่วมพิธีทำบุญ ถวายภัตตาหารเพล วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมามารี ณ.อุทยานการอาชีพ ชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม
วันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 10:00 น. อาจารย์คมคาย นิลประภัสสร เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารรี โดยมี นายอนิรุธ สุขจิตต์ ผู้จัดการโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา พร้อมด้วยนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชยผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม นายแพทย์วีระเดช เฉลิมพลประภา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คุณเกษา นาสวน รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนครปฐม และคณะเจ้าหน้าที่โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนาเข้าร่วมพิธี ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
อัลบั้มภาพ