โรงพยาบาลนครปฐม
ภาพกิจกรรม

เปิดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพระประโทณเจดีย์
03 เม.ษ. 2566 08:09 น.

วันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน เปิดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพระประโทณเจดีย์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน โดย นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม มอบหมายให้ คุณอภิญญา วิจิตรเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นายแพทย์โชคชัย วงศ์บุบผา ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านตติยภูมิ คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนครปฐม พร้อมด้วย เข้าร่วม กิจกรรม ณ วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

อัลบั้มภาพ