โรงพยาบาลนครปฐม
ภาพกิจกรรม

จัดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ในคลินิกบำบัดยาเสพติด เรื่อง การลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction)
16 มี.ค. 2566 14:25 น.
โรงพยาบาลนครปฐม จัดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ในคลินิกบำบัดยาเสพติด เรื่อง การลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction)
วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม มอบหมายให้ แพทย์หญิงอุษณีย์ พูลวิวัฒนชัยการ รองผู้อำนวยการด้านศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นประธานเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดในคลินิกบำบัดยาเสพติด โรงพยาบาลนครปฐม เรื่อง การลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาและเสพติดได้รับการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพตามมาตรฐาน รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ถึงอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) การป้องกันตัวเองในการกลับไปเสพติดซ้ำ โดยผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย กลุ่มผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ในคลินิกบำบัดยาเสพติด โรงพยาบาลนครปฐม จำนวน 100 คน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร.เกรียงไกร พึ่งเชื้อ คณะกรรรมการบริหารเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติด สำนักงาน ปปส. และวิทยากรคุมประพฤติ ณ ศาลาสามัคคีธรรม วัดห้วยจระเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม
อัลบั้มภาพ