โรงพยาบาลนครปฐม
ภาพกิจกรรม

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการระบบ (Smart Hospital)
16 มี.ค. 2566 13:58 น.
 
วันที่ 13 มีนาคม 2566 นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม พร้อมด้วย นายแพทย์วีระเดช เฉลิมพลประภา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงอุษณีย์ พูลวิวัฒน์ชัยการ รองผู้อำนวยการด้านศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน คุณเกษา นาสวน รองผู้อำนวยการกลุ่มการพยาบาล คุณอภิญญา วิจิตรเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนครปฐม เข้าศึกษาดูงาน การบริหารจัดการระบบ(Smart Hospital) โดยมี นายแพทย์นำพล แดนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ เพื่อศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการระบบ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มาสนับสนุนการจัดบริการ ภายในโรงพยาบาล ลดขั้นตอนการปฏิบัติ มีความสะดวกรวดเร็ว ในการรับบริการที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย ทันสมัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Smart Hospital) และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด กับโรงพยาบาลนครปฐม ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ
อัลบั้มภาพ