โรงพยาบาลนครปฐม
ภาพกิจกรรม

เปิด“คลินิกผู้สูงอายุโรงพยาบาลนครปฐม”
16 มี.ค. 2566 13:55 น.
โรงพยาบาลนครปฐม เปิด“คลินิกผู้สูงอายุโรงพยาบาลนครปฐม”
วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เป็นประธานเปิด “คลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลนครปฐม” แพทย์หญิงบุษยมาส บุศยารัศมี ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านปฐมภูมิ กล่าวรายงาน คลินิกผู้สูงอายุบริการตรวจและคัดกรองผู้สูงอายุแบบ CGA หรือ Comprehensive Geriatric Assessment ให้การตรวจรักษา โดยทีมแพทย์เฉพาะทางและทีมสหวิชาชีพ โดยกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย กลุ่มผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองเบื้องต้น 9 ด้าน และส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชน โดยคลินิกผู้สูงอายุ เปิดบริการทุกวันพุธ เวลา 13.00-16.00 น. ณ คลินิกผู้สูงอายุ บริเวณอาคารกายภาพบำบัด โรงพยาบาลนครปฐม
อัลบั้มภาพ