โรงพยาบาลนครปฐม
ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลนครปฐม จัดกิจกรรม วันไตโลก ประจำปี 2566
13 มี.ค. 2566 08:56 น.
โรงพยาบาลนครปฐม จัดกิจกรรม วันไตโลก ประจำปี 2566 kidney health for all
วันที่ 11 มีนาคม 2566 โรงพยาบาลนครปฐม จัดกิจกรรม วันไตโลก ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด kidney health for all ตระหนักภัย ใส่ใจไต ป้องกันไว้ เน้นกลุ่มเสี่ยง โดย นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม มอบหมายให้แพทย์หญิงอุษณีย์ พูลวิวัฒน์ชัยการ รองผู้อำนวยการด้านศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นประธานเปิดงาน คุณเกษา นาสวน รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนครปฐม และประชาชน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไต การจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไต การคัดกรองความเสี่ยง การตรวจสุขภาพเบื้องต้น และกิจกรรมเพื่อสุขภาพจากชมรมผู้สูงอายุและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พร้อมรับฟังดนตรีไพเราะจากวงนราแก้ว ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม
อัลบั้มภาพ