โรงพยาบาลนครปฐม
ภาพกิจกรรม

ต้อนรับคณะเยี่ยมประเมินโรงพยาบาลต้นแบบด้าน IPC
28 ก.พ. 2566 20:51 น.
 
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม ให้การต้อนรับคณะนิเทศและประเมิน โรงพยาบาลต้นแบบด้าน การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IPC) นำโดย นายแพทย์วีรวัฒน์ มโนสุทธิ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ รองผู้อำนวยการสถาบัน กลุ่มแผนปฏิบัติการชาติด้าน IP นางสาววินนะดา คงเดชศักดา นางสาววลัยพร วิสิฐนนทชัย กรมควบคุมโรค สถาบันบำราศนราดูร พร้อมกันนี้ทีมผู้ประเมิน ชี้แจงวัตถุประสงค์ การประเมินโรงพยาบาลต้นแบบด้าน IPC เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน และให้คำแนะนำ ที่เป็นประโยชน์ และลงพื้นที่ จุดคัดกรอง ห้องแยกโรค ICU จ่ายกลาง และสรุปผลการประเมินโรงพยาบาลต้นแบบด้าน IPC ณ ห้องประชุมกาสะลอง โรงพยาบาลนครปฐม
อัลบั้มภาพ