โรงพยาบาลนครปฐม
ภาพกิจกรรม

จัดหน่วยบริการ คัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
28 ก.พ. 2566 20:49 น.
มูลนิธิกาญจนบารมี ร่วมกับ จังหวัดนครปฐม โรงพยาบาลนครปฐม จัดหน่วยบริการ คัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา โดย นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี นายแพทย์วิโรจน์ รัตนอมรสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม นายแพทย์ชัยพร พรหมสิงห์ ผู้แทนมูลนิธิกาญจนบารมี พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีในครั้งนี้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงและอาการของโรคมะเร็งเต้านมระยะแรก สอนการตรวจเต้านมด้วยตัวเอง และเอกซเรย์เต้านมให้กับสตรีกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดนครปฐม ทั้ง 7 อำเภอ จำนวนทั้งสิ้น 412 คน ณ หอประชุมอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
อัลบั้มภาพ