โรงพยาบาลนครปฐม
ภาพกิจกรรม

จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานหลักประกันสุขภาพ
22 ก.พ. 2566 09:20 น.
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานหลักประกันสุขภาพ เครือข่ายโรงพยาบาลนครปฐม ครั้งที่ 1/ 2566 โดยมี คุณยศสรัล พิมพา สาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม นายแพทย์วีระเดช เฉลิมพลประภา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงบุษยมาส บุศยารัศมี ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการบริหารงานหลักประกันสุขภาพเครือข่ายโรงพยาบาลนครปฐม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อมอบนโยบายการทำงานด้านปฐมภูมิ และติดตามวาระต่างๆ ณ ห้องประชุมจตุภัทร อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม
อัลบั้มภาพ