โรงพยาบาลนครปฐม
ภาพกิจกรรม

ประชุม Morning Brief เพื่อวางแผนการบริหารงาน
22 ก.พ. 2566 09:21 น.
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม Morning Brief
เพื่อวางแผนการบริหารงาน การดำเนินงานและติดตามวาระอื่นๆของโรงพยาบาลนครปฐม
ณ ห้องประชุมอำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม