ผู้บริหาร - โรงพยาบาลนครปฐม
ผู้บริหาร

พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
25 พ.ค. 2564 15:46 น.

                                                                  พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์
                               ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม


                                  โทร : 034-254150-4 ต่อ 1101