ผู้บริหาร - โรงพยาบาลนครปฐม
ผู้บริหาร

พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์                                ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม 
12 ม.ค. 2565 11:19 น.

พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์           

                    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม                             

                                                                โทร : 034-240000-100 ต่อ 1101