นัดออนไลน์-บริการออนไลน์ - โรงพยาบาลนครปฐม
นัดออนไลน์-บริการออนไลน์
นัดออนไลน์-บริการออนไลน์
09 ธ.ค. 2563 12:27 น.

งานเวชระเบียนได้เปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ป่วยที่ไม่ต้องการเสียเวลาเดินทางในการจัดทำเวชระเบียน เพื่อเปิดให้บริการสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการทำบัตรใหม่ เพื่อใช้ในการนัดหมาย สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมีบัตรสามารถลงทะเบียนส่งข้อมูลทำเวชระเบียนผ่านหน้าเว็บงานเวชระเบียนได้แล้วโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ท่านสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บ งานเวชระเบียนคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลนครปฐมได้ โดยเลือกเมนู "ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่" เมื่อลงทะเบียนผ่านแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบเลขที่เวชระเบียนผ่านหน้าเว็บเพื่อใช้การแจ้งนัดหมายได้

ชื่อ-นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
แผนกที่ต้องการนัด
วันที่ต้องการนัด
เวลาที่ต้องการนัด