นัดออนไลน์ - โรงพยาบาลนครปฐม
นัดออนไลน์
ระบบทำบัตรคนไข้สำหรับผู้ป่วยใหม่ / ขอนัดล่วงหน้า

เพื่อความรวดเร็วในการรับบริการ กรุณา Add line เพื่อติดต่อกลับ คลิ้กที่นี่

แผนกที่ต้องการตรวจ
เลขใบส่งตัว
โรงพยาบาลที่ส่งมา
เลขประจำตัวประชาชน
คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
วันเดือนปีเกิด
อาชีพ
ชื่อบิดา หรือมารดา
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้
เบอร์โทรที่ติดต่อได้
หมู่เลือด
แพ้ยา
ชื่อ,ที่อยู่,เบอร์โทรญาติที่ติดต่อได้ เวลาฉุกเฉิน