โรงพยาบาลนครปฐม
ดาวน์โหลด

หมวดหมู่
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ดาวน์โหลด

งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2565 ดาวน์โหลด

งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ดาวน์โหลด

งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2565 ดาวน์โหลด

งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2565 ดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565 ดาวน์โหลด

FM-ADM-PFR-001 หนังสือแสดงความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล ดาวน์โหลด

งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลด

งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565 ดาวน์โหลด

งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลด

งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลด

งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลด

งบทดลอง เดือนกันยายน 2564 ดาวน์โหลด

กรณีขอประวัติการรักษา เสียชีวิต ช่อง D ดาวน์โหลด

กรณีขอประวัติ ช่อง C ดาวน์โหลด