ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตแพทย์
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ให้ส่วนราชการประเมินผลตามแนวทางการประเมินผลฯ การเปิดเผยงบทดลองเดือนมีนาคม 2567
โรงพยาบาลนครปฐม จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้กระทำความดีของโรงพยาบาลนครปฐม
โครงการพาหมอไปหาประชาชน
ผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เยี่ยมให้กำลังใจ คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์
โรงพยาบาลนครปฐม จัดงานทำบุญครบรอบ 72 ปี โรงพยาบาลนครปฐมเเละ กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2567