ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะที่ปรึกษาทางการแพทย์ และคณะผู้เยี่ยมจากสำนักงานประกันสังคม เข้าเยี่ยม "โครงการสถานพยาบาลประกันสังคมในดวงใจ ประจำปี 2567"
ระเบียบปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศ
โรงพยาบาลนครปฐม จัดโครงการ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นจริยธรรมและกฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพทางการแพทย์และการพยาบาล
สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทย์ศาสตร์ (สมพ.) ตรวจติดตาม การดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลนครปฐม
โรงพยาบาลนครปฐม เข้าร่วมพิธีมอบผ้าไตรและพิธีบรรพชาอุปสมบท ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
โรงพยาบาลนครปฐม เข้ารับใบประกาศนียบัตร หน่วยงานที่ได้ให้การสนับสนุนและความร่วมมืออย่างมุ่งมั่นตั้งใจ ในการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาห้องผ่าตัด โรงพยาบาลนครปฐม