ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวรับสมัครบุคลากร

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 13/2563
14 ส.ค. 2563 12:01 น.
อ่านต่อ

ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ครั้งที่ 11/2563
17 ก.ค. 2563 12:02 น.
อ่านต่อ

ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
12 มิ.ย. 2563 12:03 น.
อ่านต่อ

ผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
11 มิ.ย. 2563 12:04 น.
อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
27 พ.ค. 2563 12:04 น.
อ่านต่อ

ประกาศโรงพยาบาลนครปฐม เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
22 พ.ค. 2563 12:05 น.
อ่านต่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป
12 พ.ค. 2563 12:06 น.
อ่านต่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป
12 พ.ค. 2563 12:05 น.
อ่านต่อ

ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
6 มี.ค. 2563 12:06 น.
อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
20 ก.พ. 2562 12:09 น.
อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
6 ก.พ. 2562 12:11 น.
อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 6/2561
26 มิ.ย. 2561 12:09 น.
อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ครั้งที่ 13/2564
17 ส.ค. 2564 10:32 น.
อ่านต่อ

1.ประกาศรับสมัคร ครั้งที่ 11.2564
30 มิ.ย. 2564 15:38 น.
อ่านต่อ