ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวรับสมัครบุคลากร

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งวิศวกรโยธา
11 ก.ย. 2566 08:34 น.
อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
6 ก.ย. 2566 16:45 น.
อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวิศวกรโยธา
10 ส.ค. 2566 14:19 น.
อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
8 ส.ค. 2566 10:16 น.
อ่านต่อ

รับสมัครงานพนักงานราชการวิศวกรโยธา
17 ก.ค. 2566 10:00 น.
อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างรายวัน ครั้งที่ 10/2566
17 ก.ค. 2566 08:52 น.
อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุช ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
12 ก.ค. 2566 11:10 น.
อ่านต่อ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รายวันครั้งที่ 7/2566
26 พ.ค. 2566 10:32 น.
อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครผู้ช่วยพยาบาล
17 พ.ค. 2566 10:35 น.
อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
7 เม.ษ. 2566 16:31 น.
อ่านต่อ

โรงพยาบาลนครปฐมรับสมัครพนักงานราชการ
23 มี.ค. 2566 08:30 น.
อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 4 / 2566
20 มี.ค. 2566 14:59 น.
อ่านต่อ

ประกาศรับสมัคร พกส. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
17 มี.ค. 2566 09:12 น.
อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
22 ก.พ. 2566 10:19 น.
อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
9 ม.ค. 2566 13:11 น.
อ่านต่อ