ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลนครปฐม จัดการอบรม “การพัฒนาศักยภาพสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจ จังหวัดนครปฐม"
โรงพยาบาลนครปฐม จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนครปฐม ที่เป็นต้นแบบตามอัตลักษณ์โรงพยาบาลนครปฐม“บริการดี มีน้ำใจ มุ่งเน้นความปลอดภัย ทำงานเป็นทีม”
โรงพยาบาลนครปฐม บริการคลินิกโรคจากการทำงาน เป็นต้นแบบ ระดับประเทศ
เปิดกิจกรรมกายภาพบำบัดแห่งชาติ ในหัวข้อ "สร้างเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมกายภาพบำบัด"
จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในเทศกาลตรุษจีน
เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
คลินิกเฉพาะทาง ออร์โธปิดิกส์ นอกเวลาราชการ เปิดให้บริการ “ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม”
โรงพยาบาลนครปฐม จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
มอบรางวัลแก่ผู้โชคดี โครงการ รณรงค์กระตุ้นภูมิคุ้มกันการได้รับวัคซีน ป้องกันโรคโควิด-19 จังหวัดนครปฐม
พิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป
แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญสกุล ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทยกิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 5 และคณะ ประชุมชี้แจงการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
โรงพยาบาลนครปฐม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566
นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ส่งมอบความสุข เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ให้กับ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลนครปฐม
เข้าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายแด่พระสงฆ์ 99 รูป เนื่องในโอกาสต้อนรับวันขึ้นปีใหม่