ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทย
แจ้ง Email กลางเพื่อใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศโรงพยาบาลนครปฐม เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลนครปฐม“กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต ( MOPH Together Against Corruption )”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต"
พอ.สว.ฉีดวัคซีนพระราชทานให้นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์
ขอเลื่อนวันฉีดวัคซีนแอสตร้าฯเข็ม2 รพ.นฐ จากนัดเดิม วันเสาร์ที่6พ.ย.64 เปลี่ยนเป็นวันพฤหัสที่ 4 พ.ย.64 เวลา8.00-10.00 น. ที่จุดบริการฉีดเดิม
อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน
23 ตุลาคม วันปิยะมหาราช
ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และประกาศจังหวัด เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้ารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เว็บไชต์เดิมเข้าได้ที่นี่นะครับ
ส.ค.ส.2566 โรงพยาบาลนครปฐมเพิ่มสิทธิพิเศษแด่ผู้ประกันตนกับโรงพยาบาลนครปฐม..
เปิดสถานที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 อายุ 5 ขวบขึ้นไป
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลนครปฐม