ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลนครปฐมเปิดศูนย์อาหารจันทน์หอม Food Court โรงพยาบาลนครปฐม
โรงพยาบาลนครปฐม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกำหนดแนวทางการดูแลรักษา (CPG) ผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุ ของจังหวัดนครปฐม
โรงพยาบาลนครปฐม จัดประชุมการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566
ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลนครปฐมจัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร ถวายสังฆทาน หอผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรม
หอการค้าจังหวัดนครปฐม จัดงาน กาล่าดินเนอร์ เพื่อมอบรายได้ สร้างห้องชันสูตรโมดูล่าร์ มอบให้โรงพยาบาลนครปฐม
โรงพยาบาลนครปฐมขยายการบริการผู้ป่วย ณ.วัดไผ่ล้อมและอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา
ลงเยี่ยมคลินิกเบาหวาน ความดันโลหิตสูงวัดไผ่ล้อม
โรงพยาบาลนครปฐม เข้าเยี่ยมระบบการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ณ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา
โรงพยาบาลนครปฐม จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ผ่านการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 70 ชั่วโมง ของกรมอนามัย
ตารางฉีดวัคซีนกุมภาพันธ์ 2566
ขอเชิญทุกท่านรวมพลัง ส่งต่อการให้ด้วยการบริจาคโลหิต
ขอเชิญบุคลากรทางการแพย์ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี2566 โรงพยาบาลนครปฐม สามารถลงทะเบียนผ่านทางQR Code ได้ในโปสเตอร์นะคะ
กระทรวงสาธารณสุข ส่งมอบสุขภาพดี ให้ผู้สูงอายุทั่วประเทศ
โรงพยาบาลนครปฐม ขอขอบคุณ บริษัท ธงชัยเจริญก่อสร้าง 2566 จำกัด ปรับปรุงพื้นผิวถนน รอบโรงพยาบาลนครปฐม ให้ความสะดวกแก่ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลนครปฐม ขออนุโมทนาบุญครั้งนี้
โรงพยาบาลนครปฐม รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง (surveillance survey) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)