ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลนครปฐม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และประกันสังคมจังหวัดนครปฐม เยี่ยมผู้ประกันตนที่เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลนครปฐม
โรงพยาบาลนครปฐม จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2567
โรงพยาบาลนครปฐม จัดการประชุมการพัฒนาความรู้ด้านโภชนบำบัด
โรงพยาบาลนครปฐม จัดประชุมเครือข่ายการดูแลรักษาและป้องกันโรคหัวใจ และภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
โรงพยาบาลนครปฐม ศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล NQA โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานสาธารณสุขนครปฐม จัดโครงการประชุมทบทวนการดูแลรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออก
โรงพยาบาลนครปฐม จัดพิธีเปิดอาคาร ”ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครปฐม“