ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับ..ผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการการพัฒนาเครือข่ายบริการรับบริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 5
โรงพยาบาลนครปฐมรับสมัครพนักงานราชการ
สถานการณ์โรค เดือนกพ.2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทุนมนุษย์มืออาชีพสู่การพัฒนาโรงพยาบาลนครปฐมอย่างยั่งยืน การพัฒนาการบริการด้วยใจ (Service Mind)
หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ให้ส่วนราชการประเมินผลตามแนวทางการประเมินผลฯ การเปิดเผยงบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2566
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานทำบุญครบรอบ 71 ปี โรงพยาบาลนครปฐม
มูลนิธิกาญจนบารมี ร่วมกับ จังหวัดนครปฐม โรงพยาบาลนครปฐม จัดหน่วยบริการ คัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ขอเชิญ ร่วมงาน วันไตโลก 11 มีนาคม 2565
ศูนย์สุขภาพ ณ.อุทยาน และหน่วยบริการภายนอกโรงพยาบาล เปิดให้บริการ 1 มีนาคม 2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ.. การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยและนวัตกรรม R2R2I (Routine to Research to Innovation)
โรงพยาบาลนครปฐมเปิดให้บริการฉีดวัคซีน ประจำเดือนมีนาคม
ขอเชิญร่วมนมัสการและรับฟังพระธรรมเทศนา
ตารางฉีดวัคซีนเดือนมีนาคม 2566
ตารางออกตรวจแพทย์คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)