ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางฉีดวัคซีนเดือนมิถุนายน 2566
รับบริจาคอวัยวะ
ขอเชิญผู้ประกันตนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
สถานการณ์โรค เดือนเมย.2566
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ให้ส่วนราชการประเมินผลตามแนวทางการประเมินผลฯ การเปิดเผยงบทดลองเดือนเมษายน 2566
เปิดรับสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 6 อัตรา
เล่าเรื่อง เมืองนครปฐม วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566
เปิดศูนย์ตรวจสุขภาพ
เปิดคลินิกประกันสังคม
สถานการณ์โรคสําคัญ เครือข่ายโรงพยาบาลนครปฐม เดือนมีนาคม 2566
เปิดให้บริการคลินิกโรคทางเดินหายใจเพิ่ม เสาร์อาทิตย์
โรงพยาบาลนครปฐม เปิดให้บริการฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด-19
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ให้ส่วนราชการประเมินผลตามแนวทางการประเมินผลฯ การเปิดเผยงบทดลองเดือนมีนาคม 2566
ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ